Αρχή Βοήθεια
Ανταλλαγή Αρχείων

Θέλετε να μεταφέρετε ένα αρχείο μεγάλου μεγέθους μέσω δικτύου και το όριο της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (10 ΜΒ) δεν είναι αρκετό. Η σελίδα αυτή δίνει λύσει ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης παρακάτω:

  Το αρχείο είναι διαθέσιμο σε όποιον γνωρίζει την ιστοδιεύθυνση στην οποία είναι αποθηκευμένο. Θα είναι της μορφής http://upload.users.uth.gr/files/<όνομα_αρχείου> την οποία στέλενετε π.χ. μέσω e-mail σε αυτόν που θέλετε να στείλετε το αρχείο.

  Ο παραλήπτης μπορεί από οπουδήποτε στο διαδίκτυο και μέσω οποιουδήποτε browser (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, κλπ.) να ανακτήσει το αρχείο πληκτρολογώντας αυτή την ιστοδιεύθυνση.

  Με χρήση του upload.users.uth.gr

  1. Πατώντας το κουμπί "Αναζήτηση" στο παρακάτω πλαίσιο επιλέγετε το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε από το δίσκο του Η/Υ σας.
  2. Πατώντας το κουμπί "Μεταφόρτωση" το ήδη επιλεγμένο αρχείο μεταφέρεται στο δίσκο του server του Π.Θ. Ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου και την ταχύτητα της δικτυακής σας σύνδεσης, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λιγότερο ή περισσότερο χρόνο.
  3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μεταφόρτωση (upload) παρέχεται μόνο εντός δικτύου Π.Θ. Συνεπώς δεν θα μπορείτε να μεταφορτώσετε αρχεία στο server εάν είστε συνδεμένοι στο διαδίκτυο μέσω άλλου παροχέα. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείστε υπηρεσίες όπως pithos.
  4. Στο όνομα του αρχείου δεν πρέπει να υπάρχουν ελληνικοί χαρακτήρες και διαστήματα. Επίσης, να θυμάστε ότι τα μικρά γράμματα εκλαμβάνονται ως διαφορετικά από τα αντίστοιχα κεφαλαία τους.
  5. Την πρώτη μέρα κάθε μήνα διαγράφονται τα αρχεία που μεταφορτώθηκαν τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Θα πρέπει να φροντίσετε ώστε ο παραλήπτης τους να τα έχει ανακτήσει νωρίτερα.
  6. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου που μπορείτε να μεταφορτώσετε είναι 160 MB.

Μεταφόρτωση αρχείου
Με χρήση του pithos.grnet.gr

Η υπηρεσία Pithos του ΕΔΕΤ προσφέρει σε κάθε χρήστη 50 GBytes αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια. Η χρήση της υπηρεσίας είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας. Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν με ασφάλεια τα αρχεία τους και να τα μοιραστούν με άλλους χρήστες. Επιπλέον, η υπηρεσία προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης, και αρχειοθέτησης (versioning).
 1. Μεταβείτε στη σελίδα pithos.grnet.gr και συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας αποδόθηκε από το Π.Θ. για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του.
 2. Επιλέγετε το/τα αρχείο/α που θέλετε να μεταφέρετε από/προς το δίσκο του Η/Υ σας.
 3. Ορίστε για κάθε αρχείο μεταφορτωμένο στο Pithos τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτό, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  - πρόσβαση μόνο από τον ιδιοκτήτη
  - πρόσβαση μόνο από συγκεκριμένους χρήστες που ορίζει ο ιδιοκτήτης
  - πρόσβαση από οποιονδήποτε